SWOT Analizi

SWOT analizi, bir ticari kurumun, sürecin, tekniğin, kişinin veya durumun güçlü (strenghts) ve zayıf (weakness) yönlerinin belirlendiği, ayrıca iç ve dış faktörlerden kaynaklanan fırsatların (opportunities) ve tehditlerin (threats) saptanması amacıyla uygulanan stratejik bir tekniktir. Tüm bu durumların baş harflerinin yan yana gelmesi ile isimlendirilmektedir. SWOT analizine, bazı Türkçe metinlerde GZFT olarak da değinilmektedir.

SWOT analizinin amacı, örgüt ve organizasyon için saptanmış olan hedeflerin hayata geçirilmesini, iyi veya kötü yönde etkileyebilecek içsel ve dışsal faktörlerin belirlenmesidir. Bu analizde yer alan güçlün yönler; firmanın hedeflerine ulaşmasında avantaj sağlayacak taraflardır. Zayıf yönler ise; firmanın hedeflerine ulaşmasında firmaya dezavantaj sağlayacak yönlerdir. Fırsatlar, firmanın belirlemiş olduğu amaçlar doğrultusunda ona fayda ve yarar sağlayacak imkanları, diğer bir deyişle dışsal çevre faktörlerini temsil etmektedir. Tehditler de, firmanın performansını olumsuz etkileyecek veya düşürecek dış faktörleri ifade etmektedir.

SWOT analiz örneği üzerinden firmalar, yeni teknolojilerin saptanması, pazardaki yeni rakipler, çalışanların motivasyonu, pazardaki genel eğilim gibi konularda sonuçlar elde ederler. SWOT analiz örneği ile elde edilen bu sonuçlar yorumlanarak stratejik planlara dahil edilmelidir. Elde edilen bu sonuçlardan bazıları, kurum tarafından kontrol edilebilirken, bazıları da kurum tarafından kontrol edilemeyecek verileri ifade etmektedir. Bu noktada, kontrol edilebilir sonuçlar üzerinde durulması ve uygulanacak stratejilerin bu çerçevede geliştirilmesi gerekmektedir. Karar verici pozisyonundaki kişinin, bu konudaki bilgisi, becerisi ve tecrübesi örgütü ve organizasyonu daha ileriye taşıyabilecekken rakiplerinden geri kalmasına da neden olabilir.

SWOT analiz örneği hangi durumlarda uygulanır

 • Yeni bir pazara girmek amacıyla pazar durum analizlerinde
 • Stratejik planların oluşturulmasında ve geliştirilmesinde
 • Mevcut ve yeni iş süreçlerinin geliştirilmesi aşamasında
 • Herhangi bir konudaki sorunu saptama ve çözüm bulma aşamalarında
 • Çalışanların performanslarını belirleme ve yönetme durumlarında

Starbucks SWOT Analiz Örneği

Uluslararası bir firma olan Starbucks’ın yapmış olduğu SWOT analiz örneği ile bu kavram daha iyi anlaşılabilir. Aşağıda yapılan analiz sonucunda saptana güçlü ve zayıf yönlerin yanı sıra fırsatlar ve tehditler de yer almaktadır.

Güçlü Yönler

 • 2006 yılı sonu itibariyle Starbucks, 600 milyon dolar tutarındaki net karı ve 7,8 milyar dolar satış performansı ile oldukça güçlü ve yüksek kar elde eden bir şirkettir
 • Uluslararası anlamda 38 farklı ülkede toplamda 12440 noktada faaliyet gösteren firma; müşterilere, kaliteli ürünler sunarak onların hoş vakit geçirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda şirketin pozitif ve güçlü bir marka imajı vardır.
 • Fortune Dergisi’nin yaptığı araştırmada, çalışılabilecek firmalar sıralamasında en iyi 100 şirket arasından 16. Sırada yer almakta ve çalışanların memnuniyetine önem vermektedir.

Zayıf Yönler

 • Araştırma – Geliştirme anlamında büyük yatırımlar yapılsa da, yenilik anlamında zamanla savunmasız kalabilmektedir.
 • Starbucks’un toplam şube sayısının 4’te 3’lük kısmı ABD’ de faaliyet göstermekte ve bu şubelerin büyük çoğunluğunu direkt kendisi yönetmektedir. Diğer ülkelerdeki şubelerde bu anlamda bir eksiklik söz konusudur.

Fırsatlar

 • Şirket, fırsatları oldukça hızlı ve başarılı bir şekilde değerlendirmektedir.
 • Kahvaltı için bazı şubelerinde, soğuk ve sıcak sandviç alternatifleri sunmaktadır.
 • ABD merkezli şube ağını yayabilmek adına, global çapta bir fırsat söz konusudur.

Tehditler

 • Süt ve kahve gibi maddelerde yaşanabilecek maliyet artışları, firmaya ek maliyet oluşturacağı için bu durum karın azalmasına veya satışların düşmesine neden olabilir.
 • Kahve pazarında çok sayıda firmanın olması, rekabeti artırmakta ve bu durum Starbucks’ı da tehdit etmektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir