Bankalara Dosya Masrafı İade Davası Açmak Kredi Notunu Etkiler Mi?

İhtiyaç kredisi, tüketici kredisi, konut kredisi, araç kredisi, iş kurma kredisi, bayram kredisi adı altında müşterilerine bankalar kredi sunmaktadırlar. Ve her banka sunduğu kredilerin avantajlarından bahsederler. Faiz oranlarına ve ödeme planlarına bakıldığında avantaj sağladığı düşünülen krediler yanlarında başka masraflarda getirebiliyorlar. İşte bu masraflar vatandaşın karşısına çıktığında işin içine tüketici kanunları aracılığıyla devlet giriyor ve tüketicileri bankaların müşterilerine dayattığı  bu masraflardan korumaktadırlar.

Bankalar müşterilerin önüne en çok dosya masrafı adı altında bir masraf çıkarmaktadır. Dosya masrafı müşterilerin bankadan kredi alacağı zaman bankanın yapmış olduğu masraflara karşı alındığı söylenen bir masraftır. Fakat Tüketici Korunması Hakkında Kanun tarafından dosya masrafı aslında yasaklanmıştır.

Avrupa Birliği ülkelerinin mevzuatından iktibas edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un dördüncü maddesinde şu fıkralar yer almaktadır: “(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir. (4) Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir.

Yukarıda okuduğunuz kanun hükümlerine bakılıp izah etmeye çalışıldığında kredi açan bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen masrafların dışında başka bir masraf istemeyecektir. Tüketiciden istenecek her türlü masraf ve ödemeye dair bilgi ise sözleşme eki olarak yazılı bir şekilde tüketiciye ulaştırılacaktır.

Mülga Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve şuan yürürlükte olan yasayı göz önüne alan tüketici hakları dernekleri, bireysel olarak hareketlerde bulunan bilinçli tüketiciler ve tüketici toplulukları bankaların vatandaşlara sunduğu dosya masraflarına tam anlamıyla savaş açmışlardır. Hemen hemen her tüketici dosya masraflarına karşı durmaya başlamış haklarını arama yoluna gitmişlerdir. Bankalar bilinçlenen tüketiciler karşısında bir sürü dosya masrafı davasıyla karşılaşmışlardır. Ve çoğu tüketici bu dosya masrafı davalarını kazanmışlardır. Sonuç olarak bankalar farklı önemler aracılığıyla dosya masrafının sebep olduğu zararları giderme yolu bulmuşlardır.

Kredi almak için bankaya başvuru yapmış bireyin ekonomik durumuna bakılarak oluşturulmuş nota kredi notu denilmektedir. Kredi notu ortaya çıkarken bireyin kredi kayıt bürosu verileri, mesleği, ikamet etmiş olduğu evi, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısı, sicil kaydı gibi veriler göz önüne alınmaktadır. Kredi notu sabit değildir. Her bankanın bir diğerinden farklı olarak kendi kredi notu oluşturma hakkı vardır. Bu doğrultuda farklı bankalardan farklı miktarda kredi alınabilir.

Yazının başlığında da belirtilmiş olunun “ Bankalara dosya masrafı iade davası açmak kredi notunu etkiler mi? “ sorusunun cevabı “ hayır”dır. Bir etkileşim söz konusu değildir. Kredi notu davayla değil finansal durumla belirlenir. Kanunu haklarınızdan faydalanmanızla hiçbir banka kredi notunu düşürmez. Zaten kredi miktarının yanında çok cüzi bir rakam olarak kalan dosya masrafı için bankalar müşterilerini kaybetmek istemezler. Her banka kredilerin geri ödenmesiyle kara geçmektedir yani ne kadar çok kredi verirse o kadar çok kar elde eder. Kredi notu da müşterine vereceği kredi miktarlarını belirleyen bir araçtır. Bu söylenenler doğrultusunda kredi notunu bankalara açılan dosya masrafı iade davalarının etkilemeyeceğini belirtebiliriz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir